Strona główna
Działalność
Dokonania
Galeria
Kontakt
Linki

Politechnika Śląska
Wydział Górnictwa i Geologii
Instytut Geologii Stosowanej


Działalność

Studenckie Koło Naukowe "Geoturysta" zostało powołane w lutym 2002 roku, przy Instytucie Geologii Stosowanej, Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Opiekunami naukowymi są:

 • prof. dr hab. inż. Krystian Probierz
  kierownik Instytutu Geologii Stosowanej
 • dr inż. Borys Borówka
 • mgr inż. Agnieszka Kroczek
 • mgr inż. Marta Segiet
 • mgr inż. Anna Szmatłoch
Od początku istnienia koła staramy się, aby nasza działalność była nie tylko domeną wąskiej grupy zapaleńców. W swoim kręgu zrzeszamy studentów i pracowników naukowych naszego wydziału, a także osoby z poza wydziału i uczelni. W ramach naszej działalności chcemy aktywizować studentów rozwijając ich zainteresowania w zakresie szeroko pojętej geoturystyki.

Cele działalności koła są następujące:

 1. Promowanie walorów geoturystycznych Ziemi Śląskiej, Polski i świata,
 2. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, umożliwiających zapoznanie się z obiektami przyrody nieożywionej, zabytkami techniki górniczej, a także z pozostałymi walorami turystycznymi regionów,
 3. Wyznaczanie i dokumentowanie tras turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych w miejscach ciekawych z punktu widzenia geoturysty,
 4. Współpraca z kołami naukowymi, muzeami, skansenami, itp., zajmującymi się podobną tematyką,
 5. Działalność popularno-naukowa.

©2004 Studenckie Koło Naukowe "GEOTURYSTA"