Logo Strona główna   Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego   
studenci.polsl.pl
Organizacje i Koła Studenckie
 
 
 
studenci.polsl.pl
Informacje
Icon Organizacje studenckie
Icon Studenckie koła naukowe
Icon Terminy spotkań stałych
Icon Pomoc materialna dla studentów
Icon Pomoc materialna dla doktorantów
 
 
Icon
 Klub Studencki "Spirala"

Organizacje Studenckie działające przy Politechnice Śląskiej:

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
Akademicki Klub Krótkofalowców
Akademicki Klub Płetwonurków "KALMAR"
Akademicki Klub Turystyczny "WATRA"
Akademicki Klub Zabytkowego Motocykla "CYKLOP"
Akademicki Teatr "Remont"
Akademicki Zespół Muzyczny - AZM
Akademicki Związek Sportowy
Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej "Dąbrowiacy"
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie
AEGEE - Gliwice Europejskie Forum Studentów
Katolicki Związek Akademicki "Communio"
Ośrodek Radia Studenckiego
Samorząd Studencki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Sekcja Aikido AZS Gliwice
Sekcja Iaido AZS Gliwice
Sekcja Kendo AZS Gliwice 
Stowarzyszenie ds Wymiany Studentów Uczelni Technicznych - IAESTE
Stowarzyszenie STG przy Politechnice Śląskiej
Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice
Studenckie Koło Przewodników Górskich "Harnasie"
Śląski Yacht Club
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego - UZSS
Zrzeszenie Studentów Polskich - Rada Uczelniana Pol. Śl.

Organizacje Uczelniane:

Biuro Karier Studenckich

Studenckie Koła Naukowe:

Studenckie Koło Naukowe ADVECTUS
Studenckie Koło Naukowe "Bezpiecznik"
Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów
Studenckie Koło Naukowe Chemików
Studenckie Koło Naukowe "CONCRETE"
Studenckie Koło Naukowe Czyste Technologie Energetyczne
Studenckie Koło Naukowe Elektroników
Studenckie Koło Naukowe FeMM
Studenckie Koło Naukowe "FRYSZERNIA"
Studenckie Koło Naukowe Geodetów "Agrimensor"
Studenckie Koło Naukowe Geologów "Silesian"
Studenckie Koło Naukowe "Geoturysta"
Studenckie Koło Naukowe Informatyków
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Programowania i Inżynierii Językowej
Studenckie Koło Naukowe Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji
Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania na Politechnice Śląskiej
Studenckie Koło Naukowe Kotłów i Urządzeń Cieplnych
Studenckie Koło Naukowe Mechantroniki i Robotyki 
Studenckie Koło Naukowe "Millennium 2"
Studenckie Koło Naukowe Przemysłowych Zastosowań Informatyki "Industrum"
Studenckie Koło Naukowe Robotyki "Encoder"
Studenckie Koło Naukowe "Sferoid"
Studenckie Koło Naukowe Studentów Socjologii "SOCIUS"
Studenckie Koło Naukowe "SIGNALIS"
Studenckie Koło Naukowe "Spektrum"
Studenckie Koło Naukowe Studentów Matematyki
Studenckie Koło Naukowe Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki
Studenckie Koło Naukowe Techniki Membranowe
Studenckie Koło Naukowe "Telekomunikacja Praktyczna"
Studenckie Koło Zarządzania Bezpieczeństwem "Westa"
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Międzynarodowego "Euro"
Studenckie Koło Zarządzania Jakością
Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich


Organizacje i Koła Studenckie dopisuje wwwadm@polsl.pl.